Lavagruis

Lavagruis is 100% oergesteentepoeder van vulkanen en wordt benoemd als de beste grond soort. Dit is omdat het alle mineralen en sporenelementen in de goede verhouding heeft en dat zijn er meer dan 80 verschillende!

Als lavagruis in grote hoeveelheden in de grond wordt verwerkt, verbetert de structuur van de bodem, van zowel lichte zandgrond en veengrond als zware kleigrond. Als je de juiste hoeveelheid toepast, is het eenmalig aanbrengen voldoende. Door de mineralen in lavagruis neemt de biodiversiteit in de bodem toe, waardoor deze goed doorlaatbaar en opneembaar wordt. De gezondheid van de bodem wordt bepaald door het aantal micro-organismen in de bodem en lavagruis zorgt er ten eerste voor dat dit aantal weer toeneemt.

Om het gewenste resultaat te bereiken is het belangrijk om onze bodemtips in acht te nemen, want als je de bodem blijft bewerken zal het bodemleven niet in staat zijn het lavagruis op te nemen en te verwerken.


Een aantal grote voordelen van Lavagruis

 • Bevat alle mineralen en sporenelementen die de plant/boom en het bodemleven nodig hebben.
 • 100% natuurlijk.
 • Zorgt ervoor dat het toedienen van meststoffen kan worden gehalveerd.
 • Zorgt voor gezondere en sneller groeiende planten, bomen en gewassen. Dit zorgt ervoor dat ze minder worden aangetast door ziekten.
 • Zorgt voor toename van micro-organismen in de bodem. Zonder deze micro-organismen wordt het heel moeilijk voor een plant of boom om op een gezonde en natuurlijke manier te groeien, zonder veel arbeid van de mens.
 • Schadelijke stoffen in de grond worden geneutraliseerd.
 • Kalk hoeft niet meer toegediend te worden, tenzij de grond erg zuur is. Voor alle zekerheid kun je een doe-het-zelf bodemonderzoek of laboratorium onderzoek uitvoeren om te weten wat het startpunt van de bodem is, voordat je aan de slag gaat.

Voordelen na het toedienen en opname van Lavagruis

 • In de steeds toenemende droogte hoef je minder water te geven, omdat de bodem in staat is véél meer vocht vast te houden. 
 • Het bodemleven in de bodem geeft ook weer meststof af, waardoor de bodem zich in zijn geheel kan herstellen.
 • Doordat de toelaatbaarheid van de bodem toeneemt, kunnen de planten makkelijker meer zuurstof opnemen. 
 • Planten en bomen worden sterker, waardoor er minder kans op ziekte is. 
 • De gehele natuurlijke kringloop en biodiversiteit herstellen zich en komen in balans, waardoor we de natuur voor ons kunnen laten werken. We hoeven niet continu arbeid te verrichten om ervoor te zorgen dat alles goed groeit. Door lavagruis toe te dienen en de bodemtips toe te passen die verderop vermeld staan, neemt de arbeid aanzienlijk af.
 • Doordat er veel mineralen in de grond zitten wordt het water beter vastgehouden in de plant, waardoor de plant minder snel uitdroogt, groenten langer bewaard kunnen blijven en de planten beter bestand zijn tegen vorst.


Wat doet Lavagruis voor onze tuinen, moestuinen, voedselbossen, weides en landbouwgrond en daardoor indirect voor ons?

Lavagruis zorgt ervoor dat alle micro-organismen voorzien zijn van de eerste voeding en aan de slag kunnen in de bodem. Lavagruis is namelijk een belangrijke voedingsbron voor hen. ALLES wat je boven de grond ziet groeien is afhankelijk van alle micro-organismen in de grond; er ontstaat een wisselwerking. De planten halen koolstof uit de lucht en maken er koolstofbrandstof van, waardoor zij groeien. 40% van die koolstofbrandstof geven zij via de wortels aan de organismen in de bodem en deze geven de planten minerale voedingsstoffen. De organismen maken leefgebieden in de bodem om lucht- en waterstroom te regelen. Er is meer ruimte in de bodem voor wateropname.
De organismen zijn veel beter in staat voeding uit de bodem te halen dan dat planten dat kunnen en ze houden de grond ook gezond door het onschadelijk maken van schadelijke stoffen en ziekmakende bacteriën en schimmels.
Zijn er weinig tot geen organismen aanwezig, dan moeten de planten veel zelf doen. Dat kost veel energie, zodat ze trager, kleiner en minder gezond opgroeien. Ook is de kans op verkeerde bacteriën en schimmels aanwezig en moet de plant het alléén doen als ze belaagd wordt door ziekten.
Ondertussen zijn wij uit gewoonte of noodzaak gedwongen deze taak op ons te nemen en kost het ons veel meer arbeid. 

Lavagruis komt ten goede van ons, maar ook van de dieren die grazen op het land. Wij en zij worden weer voorzien van alle mineralen die vrijkomen uit het lavagruis.

We hebben het lange tijd anders gedaan, bijvoorbeeld door het intensief bewerken van de grond. Door de grond te bewerken, vernietig je de bovenste laag waarin de meeste organismen zitten. Dit kost keer op keer tijd om te herstellen.
Dit zie je vooral in het schoffelen in tuinen, ieder jaar cultiveren/frezen en in de landbouw het ploegen van het land. Hoe vaker je dit doet, hoe leger de bodem is en zo neemt het aantal arbeidsuren steeds meer toe.

Met lavagruis kunnen we ervoor zorgen dat de bodem zichzelf kan herstellen, waardoor de natuur het werk weer van ons kan overnemen. Wij zetten de eerste stappen en de natuur gaat ervoor zorgen dat we straks volop kunnen genieten van alles wat groeit en bloeit, zonder alle extra intensieve arbeid om alles te laten groeien en bloeien. Zie ook onze bodemtips die ervoor zorgen dat de bodem nog sneller kan herstellen.


Lavagruis: heeft dezelfde kenmerken als lavameel, maar is grover van korrel;  tussen 1 mm en 3 mm. Dat betekent dat de spoorelementen en voedingsstoffen die in lavagruis aanwezig zijn alsnog meteen vrijkomen, maar langzamer, waardoor ze een langdurige werking hebben.
 
Lavameel: kan samen met water een dikke pap worden en de kans op verstopping vergroten vooral in een plant gat. Ons advies is dan ook om lavagruis toe te dienen aan de bodem.

Lavagruis is geen vervanging van meststoffen, maar verhoogt wel het effect van meststoffen, zodat je minder hoeft toe te dienen. Teveel mest in de bodem maakt de bodem, het water en daardoor planten, dieren en mensen ziek.
Door bemesting dien je stikstof toe, waardoor de plant een groeispurt krijgt, maar wel tezamen met veel mineralen en sporenelementen die aanwezig zijn in het lavagruis. Door alleen mest of kunstmest toe te voegen, worden alle spoorelementen onttrokken uit de bodem.
Als de bodem in balans is, nemen de micro-organismen dit voor een heel groot deel over doordat zij mest uitscheiden.

Eénjarige planten, zoals in een moestuin, vragen om meer meststoffen omdat zij in korte tijd meer werk moeten verzetten. Dit vraagt ook om meer spoorelementen. In een moestuin kunt u altijd wat meststoffen toevoegen in de vorm van champost of moestuinmest. Als u dierlijke mest gebruikt, is het erg belangrijk dat deze is gecomposteerd! Het bodemleven kan verse mest niet aan.

Mineralen lavagruis

Waarde Sporenelementen (mg. per Kg)
Siliciumdioxide 35-45%
Chroom (Cr) 115
Aluminiumoxide 11-14%
Zink (Zn) 90
Calciumoxide 11-17%
Koper (Cu) 65
IJzeroxide 10-12%
Borium (B) 12
Magnesiumoxide 6-16%
Kobalt (Co) 32
Kaliumoxide 4%
Selenium (Se) 20
Natriumoxide 4%
Nikkel (Ni) 51
Titaniumoxide 2-4%
Phosforoxide 0.5-1.5%
Zwaveloxide 0.4%

Aanbrengen van lavagruis

Als je lavagruis in de juiste hoeveelheid aanbrengt en onze bodemtips volgt voor bodemverbetering, is het aanbrengen maar éénmaal nodig en krijgt de bodem een boost om weer in balans te kunnen komen.

(Dieren)weide, tuin, voedselbos – 2 kg m2
Moestuin – 10 kg m2

Composthoop – je kunt lavagruis strooien tussen de lagen die je maakt in de composthoop. Dit zorgt ervoor dat de CO2 en de voedingsstoffen gebonden blijven. Door het lavagruis neemt het aantal micro-organismen toe, wat ervoor zorgt dat het organische materiaal snel wordt omgezet in compost.

Plantgat – Ga je bomen of struiken planten, dan komt er zand uit het plantgat, waar je daarna het plantgat weer mee dicht. Daarbij voeg je 10% lavagruis toe en kun je, mits je dat hebt, 20% champost toevoegen.

Kamerplanten – Je kunt de lavagruis ook gebruiken voor kamerplanten. Een kleine hoeveelheid is voldoende. Zorgt voor langdurige voeding.

Lavagruis hoeft niet in de grond verwerkt te worden. Hierdoor blijven het bodemleven en de structuur intact. 

Lavagruis bestellen

Wilt u lavagruis bestellen bij ons, dat is mogelijk. Neem contact op via:
info@onderdelindebv.com
Danya: 0651913507

20 kg zak 13,50 per stuk excl. BTW – ex. verzendkosten
vanaf 20 zakken 10 % korting
Big bag 400 kg 282,64,- excl. BTW (ophalen in Erp)
Los gestort vanaf 25 ton Prijs op aanvraag
Transport Prijs op aanvraag