pH-waarde als basis indicator

De pH-waarde van de bodem in jouw (moes)tuin, voedselbos, gazon en weide. De pH is ‘n basisindicator voor bodemkwaliteit.

De pH-waarde zegt heel veel over de samenstelling & activiteit van de bodem. De pH regelt het evenwicht in de bodem d.m.v. chemische processen. Omdat bij een neutrale pH het bodemleven goed kan overleven & functioneren kan het zorgen voor een goed doorlaatbare bodem rijk aan voedingsstoffen. Hierdoor is alles wat op een gezonde bodem groeit sterk, gezond, vol voedingsstoffen & minder vatbaar voor ziekte. Wij en onze dieren zijn afhankelijk van alles wat groeit, wij leven daarvan. Het is onze voeding. De bodem is daardoor de basis voor ons als mens en onze dieren.


De processen in de bodem verlopen sneller bij hogere pH-waarde simpelweg omdat het bodemleven hiertoe in staat is. Een hoge en lage pH-waarde heeft beide invloed op de bodem en daardoor op het bodemleven, planten en op ons.
Een te lage pH-waarde zorgt ervoor dat ijzer en magnesium te sterk worden opgenomen. Dit kan leiden tot vergiftiging van jouw planten. Bij een te hoge pH-waarde zullen voedingsstoffen zoals ijzer en zink minder goed worden opgenomen. Na verloop van tijd zal je gebrek verschijnselen opmerken bij jouw plant.
Een te lage pH-waarde wordt vaak opgelost door kalk te strooien. Zowel te veel als te weinig kalk kan ertoe leiden dat bepaalde meststoffen niet voldoende of te veel worden opgenomen. Het is ook erg belangrijk een natuurlijke vorm van kalk te strooien.

pH 7 en hoger Alkalisch
pH 7 Neutraal
pH 6 gemiddeld
pH 5 gemiddeld nodig voor het bodemleven
pH 4 zure regen
pH 3 Azijn
pH 2 citroensap/maagzuur

Iedere plant en boom heeft zijn eigen ideale pH. De meeste gedijen tussen 5 en 7.
Zuur minnende planten kunnen leven met minder.

Soms moeten we de bodem helpen omdat deze uit balans is d.m.v. een bodemonderzoek en de stappen die daaruit volgen.
Een goed advies geven kan ik alleen na het doen van een bodemonderzoek. Alles wat je toevoegt op de bodem heeft een goed of nadelig effect op de bodem.